Cadmium Acetate Dihydrate

Category:

SKU:                                    Size

0308-0245                     100-gm

Description

Chemical’s Name: Cadmium Acetate Dihydrate

Chemical Formula: Cd(CH3COO)2.2H2O

M.W: 266.54 g/mole

Synonyms: Cadmium Acetate 2-hydrate, Acetic Acid, Cadmium Salt, Dihydrate Cadmium, Diacetate Dihydrate

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/compound/Cadmium-acetate-dihydrate